Τηλέφωνα:

E-mail:

Άλλες Πληροφορίες:

Τηλεφωνικό Κέντρο: 210-5913003

Γραμματεία-Τμήμα Service: εσωτ 101
Τμήμα Πωλήσεων: εσωτ 123
Λογιστήριο: εσωτ 145
Τεχνικό τμήμα: εσωτ 132
Διεύθυνση: εσωτ 126

Γραφείο Θεσσαλονίκης: εσωτ 350

Αποστολή μηνύματος. Όλα τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά.