Απομακρυσμένο Ηλεκτρονικό Σύστημα Ελέγχου & Παρακολούθησης

Η εταιρεία μας έχει την απαραίτητη τεχνογνωσία για την εγκατάσταση ηλεκτρονικών συστημάτων παρακολούθησης κι ελέγχου θερμοκρασίας ψυγείων.

Τα συστήματα αυτά δίνουν τη δυνατότητα για:

  • αυτόματη και συνεχή καταγραφή σε πραγματικό χρόνο πέρα από τις θερμοκρασίες των ψυγείων και των θαλάμων, και όλων των λειτουργιών των ψυκτικών μηχανημάτων.
  • αποθήκευση όλων αυτών των πληροφοριών κι εκτύπωσή τους, είτε με τη μορφή δεδομένων, είτε με τη μορφή διαγραμμάτων. Επίσης, θα πρέπει να επισημανθεί ότι οι εκτυπώσεις αυτές είναι πιστοποιημένες από τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καλύπτουν τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ για την καταγραφή των θερμοκρασιών μέχρι και 1 έτος.
  • αποστολή alarm όλο το 24ώρο και κατά τις αργίες, όταν οι λειτουργίες των ψυγείων, των θαλάμων και των μηχανημάτων βρεθούν εκτός των επιθυμητών ορίων. Τα alarmsμπορούν να φιλτραριστούν και τα πιο σοβαρά να αποσταλούν μέσω SMS και emails ή να εμφανιστούν στην οθόνη ενός υπολογιστή.
  • απομακρυσμένη πρόσβαση μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή σε όλες τις ρυθμίσεις των ψυγείων και των μηχανημάτων π.χ. μπορούμε από τα γραφεία μας, άμεσα και χωρίς την παρουσία τεχνικού, στο κατάστημα να ρυθμίσουμε τη θερμοκρασία λειτουργίας ενός ψυγείου ή να του δώσουμε την εντολή να κάνει απόψυξη.

Συνεπώς, η λειτουργία τέτοιων συστημάτων παρακολούθησης κι ελέγχου, αποτελεί ένα πραγματικά αποτελεσματικό τρόπο στην αντιμετώπιση αλλά και πρόληψη πολλών θεμάτων λειτουργίας των ψυγείων, συχνά χωρίς να απαιτείται η επίσκεψη τεχνικού συνεργείου στο κατάστημα. Προσφέρει τη δυνατότητα για απομακρυσμένη διάγνωση των βλαβών από εξειδικευμένους τεχνικούς, οι οποίοι μπορούν να εκτιμήσουν τις ανάγκες για επιτόπια επέμβαση, προετοιμάζοντας κατάλληλα τα συνεργεία ή ακόμα και να επιλύσουν τα προβλήματα αποτελεσματικά και σε σύντομο χρονικό διάστημα μέσω της απομακρυσμένης πρόσβασης στη λειτουργία του ψυκτικού εξοπλισμού.

Εγκαθιστούμε συστήματα παρακολούθησης των μεγαλύτερων εταιρειών που εξειδικεύονται σε αυτόν τον κλάδο, όπως είναι οι Danfoss, Dixell, Carel κ.α. και τα οποία είναι συμβατά με την πλειονότητα των ηλεκτρονικών θερμοστατών που χρησιμοποιούνται στην αγορά σήμερα.

Ανάλογα συστήματα έχουν εγκατασταθεί σε μεγάλες αλυσίδες Super Market όπως είναι οι: ΑΒ Βασιλόπουλος, Μαρινόπουλος, Σκλαβενίτης, Προμηθευτική, Βερόπουλος και πολλά καταστήματα της Κύπρου.

Με την εγκατάσταση των ηλεκτρονικών συστημάτων παρακολούθησης ψυκτικού εξοπλισμού, παύει να παίζει ρόλο η απόσταση.

afd 87385 Danfoss Logo copy original 1378690624493