Εξοπλισμός από τη Freddo SA στο 20ο κατάστημα LIDL στην Kύπρο στη Λεωφόρο Τσερίου